KALKULATOR VADBENIH OBMOČIJ

Za izračun vadbenih območij potrebujete informacije o svoji zmogljivosti (FTP in LTHR). To izmerimo s preprostimi testi.

Določitev FTP in LTHR

Test lahko izvedemo na prostem na ravninski cesti brez kakšnih večjih križišč s semaforji, na kak daljši klanec, oziroma doma na trenažerju. Po lahkem ogrevanju »se zaženemo« in 20 minut kolesarimo s čim bolj konstantnim, a hkrati v najbolj intenzivnem tempu, s katerim ocenjujete, da boste zmogli zdržati 20 minut. Ko boste test izvajali prvič, boste najbrž podcenili ali precenili svoje sposobnosti, a se boste s časom naučili, kako konstantno držati ritem. Po koncu testa pogledamo povprečno moč 20min intervala in mu odštejemo 5%, ter tako dobimo približno oceno našega FTP.

Primer: Povprečna moč 20min intervala je bila 300w. To množimo z 0,95 in dobimo - 300 x 0, 95 = 285w. Ocena našega FTP znaša 285w in to je moč, ki jo lahko ob konstantni obremenitvi razvijamo približno 1h (35-70min)

Določitev praga po srčnem utripu poteka po podobnem protokolu, le da v tem primeru opravimo interval dolgi 45-60min ter vzamemo povprečje celotnega intervala kot oceno LTHR.

Za natančno določitev FTP, LTHR in ostalih pragov obstajajo testi pripravljenosti, kot so laktatni test, spiroegometrija in profil moči. Ti testi so najbolj natančni in z njimi lahko dobro ocenimo našo pripravljenost, kar posledično pomeni dobro zastavljene cone treninga ter kvaliteten trening. Laktatni test ter profil moči izvajamo tudi mi pri Pulse Performance.

63064-200.png
electric_399902.png