BLOG

Search

Koncept "Anaerobnega praga" - Video

Updated: Jun 17, 2020

Koncept "ANAEROBNEGA PRAGA" je eden najpomembnejših konceptov vzdržljivostnega športa. Ta nam narekuje predvsem, kako delimo različne tipe vadbe glede na intenzivnost treninga, kar pomeni, da lahko strukturirano ciljamo različne adaptacije v telesu in s tem načrtno dvignemo našo pripravljenost.

Prikaz ralzičnih metod za oceno anaerobnega praga.
Koncept anaerobnega praga in različne metode merjenja tega.

V seriji dveh krajših predavanj smo na kratko poskušali predstaviti zgoraj omenjeni koncept. V prvem delu smo pogledali, kako tega določamo s fiziološkimi testi, v drugem delu pa gremo skozi funkcionalne teste za oceno anaerobnega praga.


1. Del - Predstavitev koncepta in fiziološki testi:

2. Del - Predstavitev funkcionalnih testov: